Search

อาจร้อนที่สุดเท่าที่ยุโรปเคยเจอมา เกาะซิซิลีมีอุณหภูมิกว่า 48.8 องศา คาดเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Share

Share stories you like to your friends