Search

ซูกะประกาศไม่ลงชิงหัวหน้าพรรค LDP ส่งสัญญาณวางมือจากตำแหน่งนายกฯ ญี่ปุ่น หลังคะแนนนิยมในหมู่ประชาชนตกต่ำ
Share

Share stories you like to your friends