Search

“รัฐบาลเท Pfizer ทิ้งลงอ่าวไทย” พิธาเผยเส้นทางกีดกันวัคซีน Pfizer จนไทยได้ม้ามืด Sinovac มาใช้แทน
Share

Share stories you like to your friends