Search

กว่า 4 หมื่นชีวิตที่ไม่ได้กลับมาเรียนต่อ ผลสำรวจพบ ไทยเผชิญกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นร.ยากจนพุ่งกว่า 1.9 ล้านคน
Share

Share stories you like to your friends