Search

เด็กควรฉีดวัคซีน COVID-19 หรือเปล่า? แพทย์ชี้เด็ก 12-15 ปี ในกลุ่มเสี่ยงควรฉีด Pfizer ส่วนเด็กปกติมักป่วยอาการไม่หนัก
Share

Share stories you like to your friends