Search

ลิทัวเนียแนะนำให้ประชาชนหยุดใช้โทรศัพท์ Xiaomi หลังรุ่นที่ขายในยุโรป สามารถเซ็นเซอร์ข้อมูลต่อต้านจีนได้
Share

Share stories you like to your friends