Search

‘เกรตา’ วิจารณ์ผู้นำโลก เอาแต่พูดว่าจะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ไม่เคยทำตามสัญญาได้สักอย่าง
Share

Share stories you like to your friends