Search

ลูกจ้างรถไฟญี่ปุ่นฟ้องร้องบริษัท หลังถูกหักเงินเดือน 15 บาท เพราะเทียบรถไฟถึงสถานีช้าไป 1 นาที
Share

Share stories you like to your friends