Search

คนรุ่นใหม่ในฟุกุชิมะฟ้องเรียกค่าเสียหาย หลังเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด ทำให้ป่วยเป็นมะเร็ง
Share

Share stories you like to your friends