Search

คุมกำเนิดเป็นเรื่องของทุกคน นักวิจัยให้ยาคุมในหนูเพศผู้ พบประสิทธิภาพ สูง 99% และไม่กระทบต่ออสุจิระยะยาว
Share

Share stories you like to your friends