Search

พวกมันอาจฉลาดกว่าที่คิด นักวิจัยพบผึ้งสามารถนับเลข จดจำใบหน้ามนุษย์ และมีความรู้สึก
Share

Share stories you like to your friends