Search

“สิ่งสุดท้ายที่ดิฉันอยากจะมอบให้ พล.อ.ประยุทธ์ คือกระจก” อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์
Share

Share stories you like to your friends