Search

“การเข่นฆ่าผู้คนอย่างไร้เหตุผลเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้” พิธาแถลงกรณีเมียนมาประหารชีวิตนักโทษการเมือง
Share

Share stories you like to your friends