Search

ลาดกระบังถูกประกาศเป็น ‘พื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม’ มาตั้งแต่กันยายน ตอนนี้ เงินเยียวยาไปถึงไหนแล้ว?
Share

Share stories you like to your friends