Search

‘พาลเมอร์ ลัคกี้’ ผู้ก่อตั้ง บ.Oculus สร้างแว่น VR ที่หากผู้ใช้ตายในเกม จะถูกฆ่าในชีวิตจริงด้วย
Share

Share stories you like to your friends