คุณกำลังอ่าน: ฉันกำลังโดนเล่นงาน เพื่อนๆ ระวัง! นักวิจัยชี้ ‘พืช’ สามารถสื่อสาร-เตือนกันถึงภัยคุกคาม ด้วยวิธีการปล่อยสารเคมี 

Search

ฉันกำลังโดนเล่นงาน เพื่อนๆ ระวัง! นักวิจัยชี้ ‘พืช’ สามารถสื่อสาร-เตือนกันถึงภัยคุกคาม ด้วยวิธีการปล่อยสารเคมี 
Share

Share stories you like to your friends