คุณกำลังอ่าน: “รัฐที่ควรจะดูแลคุ้มครองประชาชนอย่างเท่าเทียมกลับกีดกันพวกเราในฐานะคู่รัก ไม่ให้สิทธิ ไม่ให้มีอำนาจในการตัดสินใจ…มีเหตุการณ์และเรื่องน่าเศร้ายืนยันว่าคู่รักเพศที่มีความหลากหลาย ไม่ได้รับโอกาส ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจ…แม้กระทั่งในวาระสุดท้ายของชีวิต”

Search

“รัฐที่ควรจะดูแลคุ้มครองประชาชนอย่างเท่าเทียมกลับกีดกันพวกเราในฐานะคู่รัก ไม่ให้สิทธิ ไม่ให้มีอำนาจในการตัดสินใจ…มีเหตุการณ์และเรื่องน่าเศร้ายืนยันว่าคู่รักเพศที่มีความหลากหลาย ไม่ได้รับโอกาส ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจ…แม้กระทั่งในวาระสุดท้ายของชีวิต”
Share

Share stories you like to your friends