Search

มัวช่วยคนอื่นเขา ระวังเราจะพังเอง : ช่วยเหลือคนอื่นบ่อยเกินไป ทำให้เราทำงานแย่ลง
Share

Share stories you like to your friends