Search

ร่างกายคุณแก่เร็วเกินไปไหม? นักวิจัยในสหรัฐฯ ค้นพบวิธีการใหม่ วิเคราะห์อายุขัยมนุษย์ได้ ผ่านการตรวจเลือด
Share

Share stories you like to your friends