Search

ทำไมรัฐถึงไม่พบ PM2.5 จากโรงงาน? วงเสวนา ชี้ เพราะโรงงานไทยยังไม่มีมาตรฐานตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5
Share

Share stories you like to your friends