Search

รายงานเผย ประชากรโลก 1.2 พันล้านคน ต้องอพยพ ย้ายถิ่นฐาน ในปี 2050 และจะไม่มีประเทศไหนรอดจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
Share

Share stories you like to your friends