Search

‘ชีวิตยังมีทางไปต่อได้เสมอ’ งูหลามบอลในสวนสัตว์วางไข่ได้ ทั้งที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับงูตัวผู้มานานกว่า 15 ปีแล้ว
Share

Share stories you like to your friends