Search

เจ. เค.โรว์ลิ่ง ถูกวิจารณ์เรื่องอคติต่อคนข้ามเพศอีกครั้ง จากหนังสือเล่มใหม่ ที่มีตัวละครแต่งกายข้ามเพศเป็นฆาตกร
Share

Share stories you like to your friends