Search

คิมอยากมีรถไฟความเร็วสูง ที่นั่งจากเปียงยางไปถึงยุโรปได้ และเชื่อม 2 เกาหลีเป็นหนึ่งเดียว
Share

Share stories you like to your friends