Search

ถ้าเอาแบบเดิม ประเทศก็ไม่เปลี่ยนแปลง นายกฯโต้ข้อวิจารณ์แบ่งเขตเลือกตั้ง พร้อมเชื่อว่า ถ้าประชาชนไม่เลือกก็จบ
Share

Share stories you like to your friends