Search

รู้จักเกาะ Nodeul พื้นที่ต้นแบบจากซีรีส์ START-UP เกาะเทียมที่รัฐบาลเกาหลีถมขึ้นมาเพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะให้ประชาชน
Share

Share stories you like to your friends