Search

Huawei ทดลอง AI ระบบจดจำใบหน้าชนกลุ่มน้อย ‘อุยกูร์’ เพื่อแจ้งเตือนทางการจีนในการจับตัวเข้าค่ายกักกัน
Share

Share stories you like to your friends