Search

นพ.ยง ระบุ ถ้ามีผื่นขึ้นอย่างเดียว ยังไม่ได้แปลว่าติด COVID-19 แต่ต้องดูอาการอื่น เช่น ไอ เจ็บคอ มีไข้ ด้วย
Share

Share stories you like to your friends