Search

“กว่าจะตรวจหาเชื้อ ก็ระบาดไปกว่า 80% ของแดน” สถานการณ์ระบาด COVID-19 ในเรือนจำ จากคำบอกเล่าของ พอร์ท ไฟเย็น
Share

Share stories you like to your friends