Search

‘ไก่—สุกฤษฎิ์ ผ่องคำพันธ์’ เจ้าของร้าน JIM’s Burgers & Beers พูดถึงภาวะของผู้ประกอบการหลังประกาศกึ่งล็อกดาวน์
Share

Share stories you like to your friends