Search

สตาร์ทอัพในฟิลิปปินส์นำเปลือกมะพร้าว มาผลิตเป็นกล่องเก็บความเย็น เพื่อลดการใช้โฟม และการเผาเปลือกทิ้ง
Share

Share stories you like to your friends