Search

ประเมินผลนักเรียนไทยในการสอบ PISA คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในทุกด้านในขณะที่เวียดนามคะแนนดีกว่าไทยทุกด้าน
Share

Share stories you like to your friends