ประเมินผลนักเรียนไทยในการสอบ PISA คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในทุกด้านในขณะที่เวียดนามคะแนนดีกว่าไทยทุกด้าน

 

การศึกษาไทยน่าเป็นห่วง?

ประเมินผลนักเรียนไทยในการสอบ PISA คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในทุกด้านในขณะที่เวียดนามคะแนนดีกว่าไทยทุกด้าน

1. เร็วๆ นี้ มีการประกาศผลการสอบวัดความรู้นักเรียนนานาชาติ PISA (Programme for International Student Assessment) ซึ่งวัดระดับการเรียนรู้ของนักเรียนอายุ 15 ปีทั่วโลก (มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 70 ประเทศ) และจะประเมินทุกสามปี โดยล่าสุดมีการประเมินจากปี 2015 แต่เพิ่งออกรายงานมา

2. การสอบ PISA จะมีการวัดความรู้ความเข้าใจในสามแขนงนั่นคือ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ และด้านการอ่าน โดยในการสอบปี 2015 จัดสอบกับนักเรียนถึง 540,000 คน

3. ซึ่งผลประเมินล่าสุด ของไทยก็ไม่กระเตื้องขึ้นมาเท่าไหร่ โดยด้านวิทยาศาสตร์ ไทยอยู่อันดับ 52 จาก 72, คณิตศาสตร์อยู่อันดับ 54 จาก 72 และการอ่าน ไทยอยู่ที่ 57 จาก 72

4. เมื่อดูให้ละเอียดขึ้นจะพบว่านักเรียนหญิงของไทยทำคะแนนได้ดีกว่านักเรียนชายในทุกด้าน โดยทำได้ดีกว่าในด้านวิทยาศาสตร์ 9 คะแนน คณิตศาสตร์ 3 คะแนน และการอ่าน 31 คะแนน แต่อย่างไรก็ตาม ไทยมีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในกลุ่ม OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ในทุกๆ สาขา

5. ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอื่นที่เข้าร่วมการทดสอบนี้คือสิงคโปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยในทุกแขนงสิงคโปร์สอบได้อันดับ 1 เวียดนามสอบได้อันดับ 8 ในสาขาวิทยาศาสตร์, 22 ด้านคณิตศาสตร์และ 32 ด้านการอ่าน

6. ประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทำคะแนนได้น้อยกว่าไทยคืออินโดนีเซีย โดยทำคะแนนได้น้อยกว่าไทยในทุกด้าน

7. ประเทศที่ทำคะแนนนำได้ในแทบทุกสาขาคือสิงคโปร์อย่างที่บอกไปแล้ว, ญี่ปุ่น เอสโตเนีย ฟินแลนด์ และแคนาดา

8. ถึงจุดนี้หลายคนคงสงสัยว่าแล้วการสอบ PISA มันถามแบบไหน ตัวอย่างข้อสอบเป็นแบบหลายตัวเลือก ได้รับการแปลเป็นภาษานั้นๆ (เช่นคนไทยก็ทำข้อสอบภาษาไทย ดังนั้นทักษะเรื่องภาษาจะไม่เกี่ยว) ในด้านวิทยาศาสตร์ถามเรื่องอย่างเช่น “การอพยพของนก” ว่า “นกอพยพส่วนใหญ่รวมกลุ่มกันอยู่บริเวณหนึ่ง แล้วจึงอพยพเป็นกลุ่มใหญ่มากกว่าที่จะไปเพียงตัวเอง พฤติกรรมนี้เป็นผลจากวิวัฒนาการ คำอธิบายใดต่อไปนี้ใช้อธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ดีที่สุดในเชิงวิวัฒนาการ” นอกจากนั้นยังมีคำถามเรื่อง “การประมงแบบยั่งยืน” และ “การตกลงสู่ผืนโลกของอุกกาบาต” (นี่เป็นคำถามปีนี้)

9. ส่วนคำถามคณิตศาสตร์มีตัวอย่างปี 2012 ซึ่งถามถึง “การจัดการหน่วยความจำในเมมโมรี่สติ๊ก 1 กิ๊กกะไบต์” ว่าหากปัจจุบันมีโฟลเดอร์ไซส์ต่างๆ กัน หากลบโฟลเดอร์ใดจะทำให้มีพื้นที่พอสำหรับการวางไฟล์เพิ่ม 350 เมกกะไบต์ และหากได้เมมโมรี่สติ๊กใหม่ความจุ 2 กิ๊กกะไบต์ และถ่ายโอนไฟล์ทั้งหมดลงไป กราฟวงกลมใดจะแสดงถึงหน่วยความจำในเมมโมรี่สติ๊กอันใหม่ได้ดีที่สุด

10. การสอบ PISA จะมีขึ้นอีกครั้งในปี 2018

ที่มา –

http://www.oecd.org/pisa/data/

ตัวอย่างข้อสอบ

https://www.oecd.org/pisa/test/

ข้อสอบคณิตศาสตร์

https://www.oecd.org/pisa/test/PISA%202012%20items%20for%20release_ENGLISH.pdf

ดูเฉพาะข้อมูลประเทศไทย

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/tha

มีการวัดความแตกต่างระหว่างเพศกับสถานะทางสังคมว่าทำให้การศึกษาแตกต่างไหมด้วย

Share This!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
No Comments Yet

Comments are closed