Harvest Mars : ชี้ช่องรวยด้วยการกสิกรรมบนดาวอังคาร

ปลูกพืชอะไรให้โตบนดาวแดง?

ชาวไทยและสายใยแห่งเกษตรกรรมไม่เคยจางหายจากสายเลือด แม้เกษตรกรไทยมีแต่จะจนลง ไม่เหมือนกับลมปากที่นักการเมืองรุ่นแล้วรุ่นเล่าเคยสัญญาไว้ กับดักหนี้สิน ค่ายาปราบศัตรูพืช พ่อค้าคนกลางและฝนฟ้าที่ไม่เป็นใจ ราวกับโลกสีฟ้าใบนี้กำลังหันหลังให้เกษตรกรหน้าใหม่อย่างคุณ

ในวาระดาวอังคารโคจรใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 11 ปี (75ล้านกิโลเมตร) กระนั้นเลย ถ้าโลกดูไม่ปราณี เราลองไปเป็นชาวนาวันหยุดกันบนดาวอังคารกันดูไหม หยิบหมวกฟางเก๋ๆ ติดมือมาได้เลย เพราะได้เวลาทำกสิกรรมบนดาวอังคารแล้ว

 

grow_web_feature2_ps
Mark Watney จากภาพยนตร์เรื่อง The Martian พยายามปลูกมันฝรั่งด้วยดินดาวอังคารผสมอุจจาระตัวเอง ซึ่ง NASA ยืนยันว่าสภาพดินบนดาวอังคารมีสารอาหารเพียงพอที่จะเพาะปลูกพืชได้ (NASA)

 

เอาเป็นว่าเราตัดความยุ่งยากทุกข้อที่คุณจะเหยียบดาวอังคาร เพราะจุดหมายหลักของคุณคือการเป็นหัวหอกของเกษตรกรไทยคนแรกๆ บนดาวอังคาร แต่การปลูกพืชบนดาวเคราะห์ในสภาพแวดล้อมที่พืชไม่คุ้นเคยไม่ใช่เรื่องง่าย และ NASA ก็พยายามหาคำตอบว่าพืชชนิดใดมีความเหมาะสมและสามารถปรับตัวได้ดีกับบ้านที่เปลี่ยนไป งานวิจัยโดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Wageningen ในเนเธอร์แลนด์ พยายามทดลองปลูกพืชบนพื้นผิวของดาวอังคารและดวงจันทร์ โดยคัดเลือกพืช 10 ชนิด โดยใช้ดินที่จำลองสภาพให้ใกล้เคียงกับดาวอังคารมากที่สุด และที่น่าตื่นเต้นคือ

“ดินดาวอังคารก็ปลูกพืชได้ดี แต่อาจจะให้ผลผลิตต่ำกว่าดินบนโลกนิดหน่อย”

แม้การจำลองสภาพดินบนดาวอังคารยังทำได้ยาก ทีมวิจัยจึงต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับดาวแดงมากที่สุด โดยดินที่มีส่วนประกอบใกล้เคียงกับพื้นผิวดาวอังคาร ต้องนำมาจากดินบริเวณปล่องภูเขาไฟในฮาวาย ส่วนดินที่จำลองสภาพบนดวงจันทร์ก็นำมาจากทะเลทรายในรัฐแอริโซนา

เกษตรอินทรีย์ชี้ช่องรวยกับพืช 10 ชนิดที่มีการทดลองและวิจัยแล้ว

ราคาต่อกิโลกรัมจากข้อมูลจากตลาดสี่มุมเมือง

 

Set 1


มะเขือเทศ –
ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกมะเขือเทศ มากที่สุดนั้นเป็นดินร่วนปนทรายซึ่งใกล้เคียงกับดินบนดาวอังคาร มะเขือเทศไม่ชอบอยู่ในดินเดิมซ้ำๆ จึงนิยมปลูกในถุง และใช้พื้นที่น้อย  (ขายส่งกิโลกรัมละ 45 บาท)

แรดิช – ผักเมืองหนาว จัดเป็นหัวผักกาดอยู่ใต้ดิน ใช้ระยะเวลาปลูกสั้น เก็บเกี่ยวได้เร็ว ดินที่ใช้ปลูกเป็นดินร่วนปนทราย มีอินทรีย์วัตถุสูง ทีมนักวิจัยจึงต้องเสริมธาตุอาหารให้กับดินดาวอังคาร และควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 15-20 องศา (ขายส่งกิโลกรัมละ 60 บาท)

ต้นหอมจีน – ผักสวนครัวที่อยู่คู่กับคนไทยและคาบวิชาวิทยาศาสตร์ ปลูกง่าย โตเร็ว ด้วยมีการปลูกโดยไม่ต้องใช้ดินเลย แต่ต้นหอมก็ต้องการความชุ่มชื่น ทีมวิจัยจึงต้องติดตั้งระบบน้ำอัตโนมัติในการเลี้ยงบนดาวอังคาร  (ขายส่งกิโลกรัมละ 120 บาท)

กระเทียมต้น –  มีถิ่นกำเนิดแถบเมดิเตอเรเนียน เป็นพืชเมืองหนาว เหมาะแก่การปลูกบนดาวอังคาร มีระบบรากตื้น ทีมวิจัยต้องควบคุมดินให้มีค่า pH เหมาะสมอยู่ระหว่าง 6.0-6.8 การปลูกกระเทียมต้นทำให้เราจำเป็นต้องควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างในดินโดยละเอียด (ขายส่งกิโลกรัมละ 90 บาท)

ถั่วลันเตา – ทีมวิจัยเลือกถั่วลันเตา เพื่อทดสอบว่าพืชที่ต้องการความอบอุ่นจะสามารถปรับตัวกับความหนาวเย็นบนดาวอังคารได้หรือไม่ ซึ่งถั่วลันเตาทนต่อสภาพดินทุกชนิดได้ดี (ขายส่งกิโลกรัมละ 200 บาท)

Set 2


ข้าวไรย์ –
เป็นพืชในตระกูลข้าวสาลี ให้พลังงานสูง ซึ่งน่าจะเป็นอาหารหลักบนนิคมดาวอังคารได้ มนุษย์เพาะปลูกข้าวไรย์เป็นเวลากว่า 5,000 ปีมาแล้ว ทนทานต่อสภาพอากาศแห้งแล้งและน้ำค้างแข็งได้เป็นอย่างดี (ไม่มีจำหน่ายในตลาดสี่มุมเมือง)

กีนัว – เป็นพืชอุดมสารอาหาร จนองค์การสหประชาชาติจัดให้มันเป็น Super Food ปลูกดั้งเดิมจากกลุ่มประเทศในเขตเทือกเขาแอนดิสในทวีปอเมริกาใต้ ชาวอินคาถือว่าเมล็ดคีนัวนั้นเป็นเมล็ดพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์  แถมชาวกินคลีนก็บูชามันไม่แพ้กัน (ขายส่งกิโลกรัมละ 670 บาท)

วอเตอร์เครส – หรือ “สลัดน้ำ” เจริญได้ดีในอุณหภูมิ 10-15 องศาเซลเซียส และต้องการความชื้นสูง น้ำต้องมีการไหลผ่านตลอดเวลา  ทีมวิจัยคัดสรรสลัดน้ำเพื่อศึกษาพืชที่ต้องการน้ำมาก มีผลอย่างไรหากต้องเติบโตบนดาวอังคาร (ขายส่งกิโลกรัมละ 300 บาท)

รอกเก็ต – พืชตระกูลกระหล่ำ ปลูกง่าย ขึ้นเร็วเพียง 40 – 50 วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้ว (ขายส่งกิโลกรัมละ 300 บาท)

ปวยเล้ง –  เป็นพืชที่มีธาตุเหล็กและแคลเซียมในปริมาณที่สูง น่าจะทดแทนสารอาหารสำคัญหากนักบินอวกาศต้องปฏิบัติการณ์บนดาวอังคารเป็นเวลานาน แต่นักวิทยาศาสตร์ต้องให้ความสำคัญกับไนโตรเจน เพราะพืชที่เราบริโภคใบต้องการไนโตรเจนต่อการเติบโต  (ขายส่งกิโลกรัมละ 100 บาท)

 

นักวิจัยได้ทดลองไปแล้วกับพืช 10 ชนิด โดยจำลองสภาพดินบนดาวอังคาร

แต่เมื่อท่านผู้นำแนะนำให้ปลูกพืชเศรษฐกิจไว้ แถมพืชบางชนิดท่านยังชี้ช่องทางให้ขายส่งดาวอังคาร เราว่าก็น่าลอง!

Set 3


ต้นยาง –
ยางสามารถปลูกได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้ก็จริง แต่จะให้ผลผลิตต่างกัน ยางต้องการหน้าดินที่มีความลึกถึง 1 เมตร และมีน้ำต่ำดินต่ำกว่าระดับผิวดิน 1 เมตร นั้นหมายความว่าดินบนดาวอังคารต้องมีพื้นที่ให้ยางได้ชอนไช ที่สำคัญยางเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากถึงจะเจริญเติบโตดี ดาวอังคารจึงจำเป็นต้องมีน้ำฝนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,250 มิลลิเมตรต่อปี หรือฝนต้องตก 120 – 150 วันต่อปี ซึ่งด้วยเทคโนโลยีที่เรามี ทำให้การปลูกยางยากเกินไป (น้ำยางขายส่งกิโลกรัมละ 32 บาท)

มะนาว –การปลูกมะนาวบนโลกสามารถบังคับให้มะนาวออกลูกนอกฤดูหรือตลอดทั้งปี ง่ายต่อการดูแลและบริหารจัดการ (ปลูกในบ่อซีเมนต์ใช้พื้นที่ต่ำ) แถมปลูกได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ดินเหนียว ดินทราย ทำให้มะนาวเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวและดาวอังคารก็อาจเป็นทำเลทองของคุณ  (ขายกิโลกรัมละ 100 บาท ประมาณ 15 ลูก)

หมามุ่ยอินเดีย – น้ำแล้งทำนาไม่ได้ นายกฯแนะให้ปลูกหมามุ่ยอินเดีย ซึ่งนอกจากความคันแล้ว หมามุ่ยอินเดียขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณทางยาสูง ทำเป็นยาโด็ปขายเป็นล่ำเป็นสัน และสามารถปลูกได้ง่ายไม่ต้องดูแลอะไรมาก แต่ความลำบากคือช่วงแยกเมล็ดออกจากเปลือกและขน ซึ่งจะคันมากๆ หากคนที่แพ้หมามุ่ยอาจมีอาการหนักถึงส่งโรงพยาบาล  ดังนั้นหากปลูกหมามุ่ยอินเดียควรใส่ชุดอวกาศในการแกะเปลือก (ขายกิโลกรัมละ 800 บาท หากหาคนซื้อได้)

แล้วการปลูกพืชบนดาวอังคารเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน

แม้การทดลองปลูกพืชบนดาวอังคารจะดูมีความคืบหน้า แต่ทีมวิจัยยังระบุว่า ปัจจัยเรื่องดินยังเป็นแค่ส่วนเดียวที่เราควบคุมได้ แต่สภาพแวดล้อมที่มีรังสีคอสมิกความเข้มสูงและปัจจัยด้านแรงโน้มถ่วงก็มีผลทำให้พืชเติบโตด้วยเช่นกัน งานวิจัยที่เกิดขึ้นเป็นการปลูกพืชโดยจำลองดินจากดาวอังคารที่ทำอยู่บนพื้นโลกซึ่งควบคุมความชื้น แสงสว่าง และอุณหภูมิเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าการปลูกพืชบนดาวอังคารหรือดวงจันทร์ อาจต้องทำ ‘ใต้ดิน’ โดยเจาะเป็นอุโมงค์เพื่อให้พืชหลีกเลี่ยงจากรังสีและปัจจัยอื่นๆที่คาดเดาได้ยาก

 และที่น่าตั้งคำถามที่สุด เราจะกินมันได้อย่างปลอดภัยหรือไม่? เพราะดินบนดาวอังคารยังเต็มไปด้วยธาตุโลหะหนักจำพวกตะกั่ว สารหนู ปรอทและแร่เหล็กในปริมาณมาก มีความเป็นไปได้ที่พืชจะดูดซึมโลหะหนักเหล่านี้และอาจเป็นพิษเมื่อเราบริโภคมันทุกๆ วัน แต่ทีมวิจัยก็กำลังมุ่งหน้าทำการทดลองโดยการเรี่ยไรเงินเพื่อการวิจัยจากสถาบันต่างๆ รวมถึง NASA เองด้วย

เมื่อถึงเวลาที่ทุกอย่างพร้อม ลูกหลานของพวกเราอาจเป็นเกษตรกรรายแรกๆ ที่พยายามพลิกแผ่นดินดาวแดงให้เป็นพื้นที่ทำกินก็เป็นได้

 

Share This!
  • 6
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
    7
    Shares
No Comments Yet

Comments are closed