Tag: poverty

เกิดมาบ้านจน สมองต้องจนด้วยไหม? การโตในสังคมยากจน ส่งผลถึงกายภาพของสมองรึเปล่า?

จากการศึกษาหลายชิ้นเปิดเผยความเชื่อมโยงระหว่าง ‘ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ’ กับพัฒนาการทางสมองของเด็กๆ อย่างเป็…

5.3K Shares

ดร.เดชรัต สุขกำเนิด เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสกับแนวคิด ‘ข้าวลูกชาวนา’

ไม่ต้องติดตามข่าวสารอย่างเกาะติด แต่ชาวไทยก็คงได้เห็นข่าวเรื่องราคาข้าวผ่านตากันมาบ้าง เมื่อมีคนนำราคาข้าวที่ตกต่ำมาเปรี…

1.4K Shares

‘ความสุขของพุงกะทิ’ ความอ้วนเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องสาธารณะ?

พุงน้อยๆ ชั้นไขมันน่าเอ็นดูที่อยู่บนตัวเรา มันเป็นทั้งเรื่องที่ทั้งยากและง่าย ความอ้วนไม่ใช่แค่ง่ายที่จะสะสมและก็ยากที่จ…

890 Shares